Màng lọc thô Fresh Air thay thế cho LG PuriCare 360

390,000 200,000

 Model áp dụng: AS60GHWG0, AS65GDWD0, AS65GDPD0, AS65GDWH0, AS65GDBY0, AS95GDWV0, AS10GDPD0, AS10GDWH0 và AS10GDBY0
 Mã sản phẩm: LG Puricare 360 Pre-Filter
 Thương hiệu: Fresh Air